Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Loan
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 23/06/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc Sỹ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0977197989
Email nguyenthiloan1977@gmail.com
Mạng xã hội