Thông tin chi tiết:
Nghiêm Đức Văn
Phó Hiệu Trưởng Nghiêm Đức Văn
Ngày tháng năm sinh 02/11/1983
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sỹ Toán
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0917021183
Email nghiemducvan@gmail.com
Mạng xã hội