Ban lãnh đạo
 • Lê Đình Thản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn, Chi Ủy Viên
  • Điện thoại:
   0977606747
  • Email:
   hoangminhthan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977197989
  • Email:
   nguyenthiloan1977@gmail.com
 • Cáp Tuấn Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Văn phòng
  • Điện thoại:
   0988091961
  • Email:
   c3phamngulao.hungyen@moet.edu.vn