Thông tin chi tiết:
Dương Mạnh Hà
Phó Bí Thư Dương Mạnh Hà
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01676345634
Email thptphamngulao@gmail.com
Mạng xã hội