Thông tin chi tiết:
Phạm Văn Bình
Giáo viên Phạm Văn Bình
Ngày tháng năm sinh 23/06/1987
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tân Phúc - Ân Thi - Hưng Yên
Điện thoại 0989398815
Email binh.k7ly@gmail.com
Mạng xã hội