Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Hồng Ngân
Tổ trưởng CM Vũ Thị Hồng Ngân
Ngày tháng năm sinh 23/06/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Cử nhân KH
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung