GV nhóm địa thực hiện dạy học trên truyền hình Hưng Yên.- Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền