Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Thùy Dung
Phó Hiệu trưởng Ngô Thị Thùy Dung
Ngày tháng năm sinh 07/05/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0949451509
Email ngodung1980@gmail.com
Mạng xã hội